Үнийн санал авах асуулга
Хэрэглэгчийн төрлийг сонгоно уу
Танд ямар төрлийн нарны эх үүсгүүр хэрэгтэй байгаа вэ?
Та нарны эх үүсгүүрийг хаана суурилуулах боломжтой вэ?
Таны хэрэглээний оргил ачаалал эдгээрээс аль цагт хамрагдах вэ? /Хэрэв оффис хэрэгцээнд зориулагдсан бол таны ачаалал зөвхөн өдрийн цагаар, гм/