Та хөдөө алсад сэргээгдэх эрчим хүчний суурин систем байгуулмаар байна уу? Магад зуслан эсвэл контортоо нарны генератор батерейн бэк ап систем, бүр цаашлаад цахилгаан машин сонирхож байна уу?  

Бидэнтэй холбогдоно уу.

bavaria.jpg