330 SOLARPLANTS IN ALL SOUMS-
330 ONGRID SELFCONSUMPTION SYSTEMS
WITH ESS
WARRANTY FOR SELFSUFFICIENCY
330 СУМ-ӨӨРИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ
ЦЭНЭГТ ХУРААГУУРТАЙ
330 НАРНЫ ЭХ ҮҮСГҮҮР
БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН БАТАЛГАА

GREEN CURRENT FOR SOUMS AND AIMAGS-AGREE ON GREEN-

 

PROJECT PHASE 1

33 SELFSUFFICIENT SOUMS

IMPLEMENTATION 2020-2022

PROJECTING 2022-2023

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION 2023-2025

PROJECT PHASE 2

297 SELFSUFFICIENT SOUMS

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION 2026-2030

429 MWp Solarpowerplant in 330 different locations

605 GWh Solaryelding yearly

Social Benefits:

4000 New Employers and Solarteurs

Influence On Population:  

half of all citizens reach Energy-Selfsufficiency: over 60 %

Social institutions such as schools and kindergartens are spared from power outages.

Share of heat supply up to 30%

Ecological yelds Phase 1:

Annual CO2 Reduction-60.500 tons

Lignite avoidance-24.306 tons

Developer:

Rentech Engineering And Consulting LLC

"WE ARE THE FIRST AND LAST GENERATION THAT CAN CHANGE THE CLIMATE CRISIS"

RENTECH LLC/LUXPOWERTEK LLC/DYNESS LLC/DAHSOLAR LLC/SMA SOLARTECHNOLOGY AG

СУМЫН НОГООН ТОГ-АЙМГИЙН НОГООН ТОГ-НОГООН ТОХИРОО

 

ТӨСЛИЙН ЭХНИЙ ШАТ

33 БИЕ ДААСАН СУМ

ХӨГЖҮҮЛЭЛТ 2020-2022

ТӨЛӨВЛӨЛТ ТЭЗҮ 2022-2023

ХЭРЭГЖИЛТ 2023-2025

ТӨСЛИЙН УДААХ  ШАТ

297 БИЕ ДААСАН СУМ

ХЭРЭГЖИЛТ 2026-2030

429 МегаВаттПийк Нарны станц, 297 суманд

605 ГигаВаттЦаг Нарны эрчмийн өгөөж жил бүр

Нийгмийн хүрээний ач холбогдол:

4000 Солартёр болон шинэ ажлын байр

Монгол иргэдийн 50 хүртэл % ийн цахилгаан эрчим хүчний хараат байдал 60 хүртэл % сайжирна

Сургууль цэцэрлэгүүд цахилгаан эрчим хүчний тасалдлаас ангижирна

Дулааны эрчимд үзүүлэх оролцоо-30 % хүртэл

Уур амьсгалын ач холбогдол, төслийн 1-р үе:

Жилд 60.500 тонн хүлэмжийн хийн бууруулалт

Хүрэн нүүрсний хэмнэлт- 24.305 тонн

ТӨСЛИЙН САНААЧЛАГЧ:

РЕНТЕК Инженеринг Энх Консалтинг ХХК

БИД ДЭЛХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ЗОГСООХ ЭХНИЙ БӨГӨӨД СҮҮЛЧИЙН ҮЕ!

RENTECH LLC/LUXPOWERTEK LLC/DYNESS LLC/DAHSOLAR LLC/SMA SOLARTECHNOLOGY AG

Button
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
2004EC0E-7E67-41D5-8B4A-039D6ADB3141.jpeg

ТӨСЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ

ФИЙДБЭК ИЛГЭЭЖ МЭЙЛЭЭР ХОЛБОГДОХЫГ ХҮСЬЕ.

УТАС 85554595, 99334896

email: support@rentech-llc.com

Kontakt

Баярлалаа!